9616 Intervale St
Houston,TX 77075
(832) 729-0826

Google Direction
Facebook Page

Home 2020-12-06T23:01:25+00:00

A Passion to Grow Fruits

“Honey, I just wanted to grow some fruits…”

Welcome to our fruit farm in Houston, Texas! We grow and sell fresh fruits such as dragon fruits, grapefruits & guava fruits.

Chào mưng các bạn đến với vườn cây ăn trái tại thành phố Houston, Texas. Vườn trái cây này chuyên trồng thăng long, bưởi, ỏi, măn cầu, và những loại trái cây khác mà ta thường ăn ở Viet Nam.